Fiskefartøy i aluminium

EN VELPRØVD SJARK FOR FREMTIDEN

30 fots sjark for garn, juksa og line.

Loa: 9,20 m
Lpp: 7,50 m
B: 3,40 m
D: 1,60 m

Lasterom 6,0 kvm
Lugar for 2 personer
Hovedmotor 94 HK
Fart 7-8 knop

Fangsbehandling kan sertifiseres etter ISO 9002.

Design:
Marineconsult AS - 8340 Myhre

DEN ENKLE SANNHET I KYSTFISKE

40 fots sjark for garn, juksa og line.

Loa: 12,10 m
Lpp: 9,85 m
B: 4,35 m
D: 2,30 m

Lasterom 15,0 kvm
Lugar for 4 personer
Hovedmotor 150 HK
Fart 7,5-8 knop

Oljeforbruk:
26 l/time
3,2 l/N.Mil

Fangsbehandling kan sertifiseres etter ISO 9002.

Design:
Marineconsult AS - 8340 Myhre

DEN ROBUSTE STORSJARKEN

45 fot for garn, line, snurrevad og not.

Loa: 14,30 m
Lpp: 11,65 m
B: 5,10 m
D: 2,70 m

Lasterom 35,0 kvm
Lugar for 4-6 personer
Hovedmotor 350 HK
Fart 9 knop

Oljeforbruk:
53 l/time
5,9 l/N.Mil

Fangsbehandling kan sertifiseres etter ISO 9002.

Design:
Marineconsult AS - 8340 Myhre

"HURTIGFISKEREN"

35 fots trihedralbåt.

Loa: 11,35 m
Lpp: 11,65 m
B: 4,20 m
D: 1,90 m

Lasterom 12,0 kvm
Lugar for 3-4 personer
Hovedmotor 420 HK
Fart 16-22 knop

Oljeforbruk:
64 l/time
3,2 l/N.Mil

Fangsbehandling kan sertifiseres etter ISO 9002.

Design:
Marineconsult AS - 8340 Myhre